AKTUALNOŚCI

Instalacja Odazotowania Spalin w CEZ Skawina

Z przyjemnością informujemy, o odbiorze końcowym Projektu pod nazwą „Instalacja Odazotowania Spalin w CEZ Skawina”.

W ramach Projektu zostały zbudowane dwie niezależne instalacji katalitycznego odazotowania spalin w konfiguracji Tail End wraz z węzłem rozładunku oraz magazynowania reagenta. Instalacje zapewniają obniżenie emisji NOx w spalinach do poziomu poniżej 150mg/Nm³ dla potrzeb jednego kotła OP-230 oraz czterech kotłów OP-210M.


2020-07-23

Przebudowa kotła nr 4 na paliwo gazowe w Synthos Dwory 7

Miło nam poinformować, że SBB ENERGY S.A. ukończyło projekt pod nazwą „Przebudowa kotła nr 4 na paliwo gazowe  w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”.

Kontrakt zrealizowany został w systemie „pod klucz” (projekt, budowa i uruchomienie wraz z przekazaniem do eksploatacji).

W ramach projektu kocioł parowy z ciężkim obmurzem Pauker typ 2-o, 130 t/h zbudowany w 1954 roku opalany podstawowo węglem oraz gazem kopalnianym został przebudowany na kocioł opalany tylko gazem. Układ paliwa gazowego umożliwia spalanie dwóch rodzajów gazu: gazu ziemnego w tym podstawowo regazyfikowanego gazu LNG, oraz gazu kopalnianego


2020-07-22

Kolejny etap prac w Elektrowni Dolna Odra

W Elektrowni Dolna Odra, rozpoczęliśmy kolejny etap prac wynikający z podpisanej w 2018 roku umowy na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków 5, 6, 7, 8.

Projekt ma na celu  dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.


2020-05-14

OSTATNIE REALIZACJE

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 w Elektrociepłowni Gdynia w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji odazotowania spalin metoda SNCR na kotłach 1K2, 2K, 3K w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

 • Zleceniodawca:
  ELMONT SP. Z O.O.
  Klient końcowy:
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
  Zakres prac:

  Instalacja owietlenia i gniazd wtykowych w budynkach 5UHA I 6 UHA w ramach budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

 • Zleceniodawca:
  KRALOVOPOLSKA RIA - Elektrownia Chvaletice w Czechach
  Klient końcowy:
  Elektrownia Chvaletice, Czechy
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K3 i K4.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla wszystkich 3 bloków energetycznych.

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia
  Klient końcowy:
  EC 3 Łódź
  Zakres prac:

  Koordynacja rozruchu kotłów K6 i K9 w EC 3 Łódź

 • Zleceniodawca:
  Elektrociepłownia Bedzin Sp. z o.o.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Będzin
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. dla kotłów nr 7, nr 6, nr 5.w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Andritz Energy&Environment GmbH
  Klient końcowy:
  Mjölby / Szwecja
  Zakres prac:

  Rozruch bloku biomasowego w Mjölby / Szwecja

 • Zleceniodawca:
  E.ON ENERGY
  Klient końcowy:
  Zakłady Chemiczne Marl / Niemcy
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu bloku gazowo parowego w Zakładach Chemicznych w Marl /Niemcy