Strona główna  »   Praca  »   Ogłoszenia o pracę    

Ogłoszenia o pracę

Specjalista kontroli jakości i spawalnictwa

Specjalista kontroli jakości i spawalnictwa


Miejsce pracy: cała Polska
 
Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • nadzór jakościowy i spawalniczy wraz z odbiorami końcowymi i odcinkowymi zadań związanych z wytwarzaniem i montażem oraz serwisem urządzeń technicznych na obiektach przemysłowych/energetycznych na terenie całej Polski;
 • nadzór nad kompletacją dokumentacji i wystawianie poświadczeń wykonania oraz zbadania produktu/usługi, wraz z  wymaganymi poświadczeniami;
 • wykonywanie kontrolnych badań NDT w ramach posiadanych kwalifikacji
 • współpraca z inspektorami Dozoru Technicznego i Jednostek Notyfikowanych w ramach nadzorowanych prac;
 • nadzór nad właściwym przechowywaniem i stosowaniem materiałów spawalniczych.Nasze wymagania to:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru jakościowego oraz realizacji badań nieniszczących (NDT) na obiektach przemysłowych i energetycznych;
 • uprawnienia do wykonywania badań NDT wg normy PN-EN ISO 9712 (VT, PT);
 • biegła obsługa pakietu Ms Office;
 • komunikatywność, współpraca oraz umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych;
 • dążenie do terminowej realizacji celów;
 • gotowość do podróży służbowych;
 • znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego) mile widziana;
 • prawo jazdy kat B;
 • wskazane posiadanie dyplomu Międzynarodowego Europejskiego Inżyniera Spawalnika – IWE/EWE - lub Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika – IWT/EWTW SBB ENERGY:

 • gwarantujemy stabilne zatrudnienie w polskiej spółce z tradycjami technicznymi, którą tworzą ambitni i pełni inicjatywy pracownicy;
 • oferujemy benefity pozapłacowe, takie jak: pakiety medyczne, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych, spotkania integracyjne;
 • dbamy o przyjazne i bezpieczne środowisko pracy;
 • oferujemy dostęp do najnowszych technologii związanych z ochroną środowiska oraz możliwość współpracy ze światowymi liderami w przemyśle energetycznym;
 • realizujemy ciekawe projekty w międzynarodowym środowisku;
 • wspieramy Twój rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@sbbenergy.pl wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.ZAUFALI NAM: