AKTUALNOŚCI

Kolejny etap prac w Elektrowni Dolna Odra

W Elektrowni Dolna Odra, rozpoczęliśmy kolejny etap prac wynikający z podpisanej w 2018 roku umowy na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów typu OP-650 bloków 5, 6, 7, 8.

Projekt ma na celu  dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.


2020-05-14

Nowatorska technologia SBB ENERGY SA wchodzi na rynek energetyczny.

SBB ENERGY SA w ramach prac badawczo - rozwojowych opracowała rozwiązanie odpowiadające na ostatnie wyzwania konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji NOx.

Projekt pt. „Hybrydowa technologia odazotowania spalin w kotłach energetycznych (HDS)” realizowany przez SBB ENERGY SA przy współudziale Politechniki Śląskiej w latach 2017-2019, przyczynił się do opracowania nowatorskiej technologii redukcji tlenków azotu ze spalin, umożliwiającej ograniczenie ich emisji do poziomu poniżej 150 mg/m3, bez konieczności ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych.


2020-03-13

Podpisanie protokółu odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A.

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 31.12.2018 podpisano protokół odbioru końcowego dla instalacji katalitycznego odazotowania spalin kotła K3 i K4 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy. Instalacje spełniają wszystkie gwarantowane parametry techniczne zgodnie z zapisami umowy.


2019-01-14

OSTATNIE REALIZACJE

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji metod pierwotnych i SNCR na dwóch kotłach BC-50 w Elektrociepłowni Gdynia w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy zabudowie instalacji odazotowania spalin metoda SNCR na kotłach 1K2, 2K, 3K w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

 • Zleceniodawca:
  ELMONT SP. Z O.O.
  Klient końcowy:
  PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
  Zakres prac:

  Instalacja owietlenia i gniazd wtykowych w budynkach 5UHA I 6 UHA w ramach budowy bloków energetycznych w Elektrowni Opole.

 • Zleceniodawca:
  KRALOVOPOLSKA RIA - Elektrownia Chvaletice w Czechach
  Klient końcowy:
  Elektrownia Chvaletice, Czechy
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji DeNOx dla dwóch kotłów K3 i K4.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia Poznań Zespół Elektrociepłowni
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Poznań
  Zakres prac:

  Wykonanie instalacji odazotowania spalin dla wszystkich 3 bloków energetycznych.

 • Zleceniodawca:
  EDF Polska S.A. Elektrociepłownia Gdynia
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Gdynia
  Zakres prac:

  Dostosowanie kotłów K6 i K7 do spełnienia wymogów w zakresie emisji NOx z wykorzystaniem metod pierwotnych i wtórnych niekatalitycznych SNCR.

 • Zleceniodawca:
  Veolia Energia
  Klient końcowy:
  EC 3 Łódź
  Zakres prac:

  Koordynacja rozruchu kotłów K6 i K9 w EC 3 Łódź

 • Zleceniodawca:
  Elektrociepłownia Bedzin Sp. z o.o.
  Klient końcowy:
  Elektrociepłownia Będzin
  Zakres prac:

  Wykonanie prac montażowych przy budowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin w Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. dla kotłów nr 7, nr 6, nr 5.w ramach generalnego wykonawstwa.

 • Zleceniodawca:
  Andritz Energy&Environment GmbH
  Klient końcowy:
  Mjölby / Szwecja
  Zakres prac:

  Rozruch bloku biomasowego w Mjölby / Szwecja

 • Zleceniodawca:
  E.ON ENERGY
  Klient końcowy:
  Zakłady Chemiczne Marl / Niemcy
  Zakres prac:

  Udział w rozruchu bloku gazowo parowego w Zakładach Chemicznych w Marl /Niemcy